Děti a mládež | Střední generace | Senoři | Pastorační a ekonomická rada


Děti a mládež

Výuka náboženství

Výuka náboženství – podmínky

Bohoslužba slova pro děti

Tato bohoslužba se koná jednou za měsíc. Děti od tří do jedenácti roků se shromáždí na faře ve společenské místnosti. Bohoslužbu slova s krátkou katechezí vede pastorační asistentka paní Sklenářová. Děti společně přijdou do kostela na bohoslužbu oběti, odnesou obětní dary a posadí se do předních lavic. Smyslem rozdělení je přiblížit dětem Boží slovo tak, aby je pochopily.

Společenství pro děti do třinácti let

Setkání se uskutečňuje nepravidelně a vždy je včas ohlášeno. Je určeno pro děti, které chtějí být spolu, společně si hrát, povídat , sportovat a mimo tyto aktivity chtějí také prožít chvilku při společné modlitbě. Program připravují a spolčo vedou mladí z naší farnosti.

Společenství mladých

Spolčo pro středoškoláky a starší – je každý první pátek a třetí neděli v měsíci vždy od 19.00 hod.(v zimě od 18.00 hod.) na faře v Ledči nad Sázavou. Chceš-li se setkat se svými vrstevníky a diskutovat o zajímavých tématech, jsi srdečně zván.


Střední generace a rodiny

Pastorace střední generace

Jednou za měsíc je na faře biblická hodina. Akce je určena pro všechny farníky a přednášejícím je P. ThDr. Jan Bárta.

 Společenství rodin

Společenství rodin se schází nepravidelně při různých vzdělávacích, pastoračních, kulturních, společenských a sportovních akcích pro rodiny. Jsou to například biblické hodiny, modlitby rodičů a prarodičů za děti, besedy, promítání dokumentárních filmů, letní sportovní akce atd.


Senioři

Modlitební společenství seniorů

Schází se každý pátek po ranní mši svaté. Toto společenství se schází již několik let. Náplní setkání je rozjímavý růženec, duchovní četba. Účastní se především ženy. Pokud má někdo z tohoto společenství nějaké významné životní výročí, vždy je na něj pamatováno s blahopřáním , malým dárečkem a nechybí ani posezení při kávě či čaji a malé občerstvení.


Pastorační a ekonomická rada farnosti

Volby do PRF proběhly 16.3.2014. Pastorační radu tvoří 2 stálí (delegovaní) členové, 6 zvolených farníků a 9 jmenovaných farníků.

Pastorační rada farnosti do 23.3. 2018

Předseda P.ThDr. Jan Bárta, děkan
Delegováni: Mgr.Jana Sklenářová, pastorační asistentka
Zvoleni: Krajíček Bohuslav; Hoskovec Jan; Březík Tomáš.; Nováková Ludmila; Rajdl Josef st.
Jmenováni: Bártová Markéta; Fiala Stanislav Ing.; Javorský Jindřich; Maštálka Jan st. MUDr.; Nedvěd Lukáš; Veletová Terezie; Vošická Věra; Zejda Jiří Ing.

Ekonomická rada farnosti do 1.3. 2018

P.ThDr.Jan Bárta – předseda
Mgr.Jana Sklenářová – hospodářka; Václav Vacek; Josef Rajdl st.