Křesťanské a židovské vtipy

Křesťan, který se nedovede smát, ztrácí kus svého světla pro tento svět – Don Diego Goso 

🙂 Každý den zde najdete nové vtipy! 🙂


Zpovídá se šestiletý klučina: "Měl jsem nemravné představy o Bohu." Zpovědnicí to cukne: "Jaké prosím tě?" "Představoval jsem si Boha s vemenem." "Jak tě to proboha napadlo?" "No, jak se pořád říká: Vemenu Otce i Syna..."

 

Žid který choval slepice, přiběhl k rabínovi: "Rabi, pomoz mi, chcíplo mi najednou deset slepic." "Čím je krmíš?" "Žitem." "Tak jim dávej ječmen." Za dva dny je chovatel u rabína znovu: "Ajaj, uhynulo dalších deset." "Co jim dáváš pít?" "Studenou vodu." "To nejde, musíš ji ohřívat." Na druhý den je nešťastník u rabína znovu: "Běda, už mi zbývá jen pět slípek." "Odkud bereš vodu?" "Ze své studně." "Tak ta je asi špatná. Ber ji z obecní studně." Ještě ten večer přijde zlomený slepičář: "Tak už nemám ani jednu slípku." "To je škoda," běduje rabín. "A já měl pro tebe ještě tolik pěkných rad."

 

Pastorův syn konečně dostal v osmnácti řidičský průkaz. Zeptal se svého otce, jestli by mohl zkusit řídit jeho vůz. Farář odpověděl: "Pokud splníš pár podmínek: Zlepšíš si známky, budeš studovat Bibli a dáš se ostříhat. Potom si o tom můžeme promluvit." Za měsíc přišel synátor znovu za otcem. Ten mu řekl: "Chlapče, jsem na tebe opravdu hrdý. Prospěch máš o moc lepší a viděl jsem, že jsi pilně studoval Bibli. Ale ty vlasy zůstaly stejné." "Víš tati, já jsem o tom přemýšlel. Víš přece, že Samson měl dlouhé vlasy, Noé měl dlouhé vlasy, a dokonce i Ježíš měl dlouhé vlasy!" Na to otec odpověděl: "To máš úplnou pravdu. A taky všichni chodili pěšky."

 

Soudruhu Kohne! Pročpak jste v dotazníku neuvedl, že máte v zahraničí bratra!?! "Ale, soudruhu vedoucí, můj bratr žije v Izraeli." "Správně Kohn, tak proč jste to tam neuvedl!?!" "Ale v zahraničí žiju přeci já! On je doma!!!"

 

Milý Bože, díky za brášku, ale já jsem se modlila za pejska. Gábina.

 

"Milý Bože, je pan farář tvůj kamarád a nebo se znáte jenom pracovně?" David.

 

Jakýsi holič stříhá řeholníky zdarma. Jednou přijde do kadeřnictví dominikán. Holič si nenechá zaplatit. Na druhý den najde u dveří 12 perleťových růženců. Také františkán se rozhodne nechat se ostříhat. Ani od něj holič nevezme ani korunu. Ráno najde za dveřmi 12 křížků ze sv. Damiána. A nakonec do holičství zavítá jezuita, který s povděkem přijme bezplatnou službu. Druhého dne ráno stojí před vchodem ještě před otvírací dobou 12 dalších jezuitů.

 

Přijde muž ke zpovědi a vyznává se ze svých hříchů: „Otče, vynadal jsem svoji tchýni.“ Kněz chvíli mlčí a potom povídá: „Synu, tady jsi u zpovědi. Tady jde o hříchy a ne o hrdinské činy!“