Křesťanské a židovské vtipy

Křesťan, který se nedovede smát, ztrácí kus svého světla pro tento svět – Don Diego Goso 

🙂 Každý den zde najdete nové vtipy! 🙂


Pán Ježíš prochází mezi nemocnými a postupně je uzdravuje. Jeden nemocný však před ním vyděšeně utíká a křičí: „Já nechci uzdravit já na to mám invalidní důchod!“

 

Na křižovatce se srazí v autech kněz a rabín. Nejsou zraněni, jen v mírném šoku. Rabín vytáhne láhev whisky a nabídne knězi. "A vy si nedáte?" zeptá se kněz rabína, když se napije. "Ale to víte, že ano," odpoví rabín. "Ale až odjede policie"

 

Přijde mladý žid na námluvy do rodiny, kde mu otec říká: „Má nejmladší dcera dostane věno sto tisíc, má prostřední dcera dostane dvě stě tisíc a má nejstarší tři sta tisíc.“ „Pane, a nějakou ještě starší nemáte?“

 

Potkají se sousedé, Lowi a Kohn na Floridě a Kohn se diví: „Kde se tady berou Lowi?“ „Jsem tu na svatební cestě, Kohn.“ „A kde mají ženu?“ „Neblázněj Kohn, někdo přece musí zůstat ve kšeftě.“

 

Přijde Sára k manželovi a říká: „Kohn, musíme koupit naší dceři do ložnice závěsy, Pick stojí večer za oknem a dceru okukuje!“ „Nic Sára, žádný utrácení, s holkou si vyměníme pokoj a závěsy koupí Pick!“

 

Jeden mladý muž jde ke zpovědi a začíná slovy: "Jsem ženatý..." Kněz ho ani nenechá domluvit a říká: "To ale přece není hřích!" Načež mladý muž odpoví: "To vím, ale přesto toho lituji."

 

Jezuita se vydá s františkánem na lidové misie, jdou už půl dne a najednou před městem narazí na řeku. Jezuita se na chvíli zamyslí, pak se obrátí k františkánovi a pronese: "Bratře, přenes mě na druhý břeh! Tvůj hábit je už starý a ošoupaný, zatímco já jsem si zrovna pořídil zbrusu novou sutanu a uznej sám, že není důstojné, abych lidem kázal Boží slovo ve špinavém a mokrém oděvu." Františkán vezme beze slova jezuitu na ramena a začne se brodit vodou. Ale uprostřed řeky se najednou zastaví a zeptá se jezuity: "Bratře, teď mě tak napadá: Nemáš u sebe nějaké peníze?" "Samozřejmě, že mám," odpoví jezuita. Ale jen to dořekne, františkán ho shodí do řeky. "Co to děláš?!" rozzlobí se jezuita, promáčený od hlavy až k patě? A františkán na to: "Odpusť, bratře, ale naše řeholní pravidla nám zakazují nosit u sebe peníze!"

 

Jeden bratr dominikán se chlubí, že zahnal medvěda znamením kříže. "Hloupost," oponuje druhý, "ten medvěd utekl, protože se bál, že začneš kázat!"