Křesťanské a židovské vtipy

Křesťan, který se nedovede smát, ztrácí kus svého světla pro tento svět – Don Diego Goso 

🙂 Každý den zde najdete nové vtipy! 🙂


Hlášky dětí: "Bůh s námi má své plány. Proč je někde nevyvěsí?"

 

Hlášky dětí: "Svatí jsou lidé, kteří udělali všechno pro to, aby se jejich jména objevila v kalendáři."

 

Mnišské řády poslaly své zástupce do Betléma, aby vzdaly hold Božskému dítěti. Dominikán položí k jeslím svůj dar se slovy: „Náš Pane, přináším ti zlato vědy." Jako druhý přichází benediktýn: „Zde je kadidlo našich modliteb." Potom se klaní františkán: „Tady je, Pane, myrha naší chudoby." Mezitím si jezuita vezme stranou Josefa a potichu mu říká: „Až ten malý povyroste, tak ho pošlete na naše gymnázium, my už z něj něco uděláme."

 

Na mši se kněz ptá: „Kolik z vás odpustilo svým nepřátelům?“ Ruku zvednou všichni kromě paní (98). „Vy neodpustíte?“ pokračuje kněz. „Já žádné nemám.“ Jak někdo může žít 98 let a nemít na světě nepřítele?“ Paní se otočí k shromáždění a praví: „Já ty mrchy přežila...“

 

Jedna starší židovská dáma připravovala poslední vůli. Za prvé chtěla být zpopelněna a potom si přála, aby její popel byl rozptýlen v největším obchodním domě ve městě. „No, toto!” zvolal přítomný rabín. „A proč právě tam?” „No, abych měla jistotu, že mě moje dcery alespoň dvakrát týdně navštíví!”

 

Přijde řádová sestra k očnímu lékaři. Pan doktor se na ni pozorně zadívá a konstatuje: „Sestro, vy máte ty oči opravdu velmi unavené. To máte jistě od četby svatých textů že?“ „Ne pane doktore, to je od toho, jak se neustále snažím vidět v matce představené Krista!“

 

Na křižovatce se srazí v autech kněz a rabín. Nejsou zraněni, jen v mírném šoku. Rabín vytáhne láhev whisky a nabídne knězi. "A vy si nedáte?" zeptá se kněz rabína, když se napije. "Ale to víte, že ano," odpoví rabín. "Ale až odjede policie"

 

Hlášky dětí: "Nikdy neodpustím Noemovi, že vzal do archy i párek komárů."