Adventní koncert

V neděli 26. listopadu, týden před adventem, se v kostele sv. Petra a Pavla uskutečnil koncert žesťového kvintetu Brasstet. První část koncertu byla tvořena skladbami největších autorů z období baroka a klasicismu. V druhé části koncertu zazněly … Čtěte více

Výklenková kaplička

Výklenková kaplička je typ kaple, která postrádá vnitřní prostor modlitebny. Její označení je odvozeno od výklenku určeného pro umístění obrazu, sochy nebo reliéfu odpovídajícího zasvěcení kaple. Jednu takovou nalezneme v i v našem městě v ulici Hrnčířská … Čtěte více

Svatováclavské setkání farnosti

Zatažená obloha, chladno a drobný déšť provázely v sobotu 23. září již čtrnácté svatováclavské setkání farnosti. Všechny přítomné krátce přivítal pan děkan Jan Bárta a potom již následovalo posezení a přátelské diskuse farníků ve společenských prostorách fary. … Čtěte více