Minitábor

Letošní rok jsme se sešli v rekordním počtu – pět chlapců a osm dívek. Naším táborovým tématem byl svatý Pavel. Povídali jsme si o jeho životě – dětství, kdy byl vychován v židovství, pronásledování křesťanů, zázraku obrácení … Čtěte více

Slavnost Těla a Krve Páně

Slavnost začala mší svatou v děkanském kostele sv.Petra a Pavla. Po ní následoval průvod s Eucharistií za hudebního doprovodu dechové kapely pana Blažka. Ten se postupně zastavil u čtyř oltářů, na jejichž přípravě se podíleli farníci. První … Čtěte více

Spolčo na loďkách

Na sobotu 18. června připravilo společenství rodin naší farnosti celodenní výlet po Sázavě na loďkách. Start byl v Ledči nad Sázavou a cíl v Horce. Dopoledne okolo deváté hodiny vyrazilo sedm posádek lodí na dobrodružnou cestu. Počasí … Čtěte více

Sportovní setkání farností

V sobotu 11. června se uskutečnilo v Hradci u Ledče nad Sázavou Sportovní setkání farností. Bylo určeno všem generacím farníků, ale mezi asi sedmdesáti účastníky logicky převažovaly děti a mládež. Setkání začalo na zahradě obecního úřadu mší … Čtěte více

Dětský karneval

Masopust se blíží opět ke konci a bývá ukončen karnevaly. Naše farnost připravila na tuto neděli karnevalové veselí pro děti. V místní sokolovně pro ně byl vyzdobený sál, připraveno občerstvení, tombola a nechyběly hry a soutěže. Zábavný … Čtěte více