Živý betlém

I letos jsme si na ledečském náměstí připomněli, co se událo před dvěma tisíci lety v malé vesničce Betlémě. K přítomným divákům krátce promluvil P.ThDr Jan Bárta. Divadelní scénky zachytily jak anděl Gabriel zvěstoval Marii, že se … Čtěte více

Udílení svátosti biřmování

Tato neděle byla pro celou farnost velikou slavností. Při mši svaté udělil svátost biřmování dvaceti sedmi převážně mladým farníkům královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál. V kázání připomněl působení Ducha Svatého v církvi a zdůraznil význam a smysl … Čtěte více

Svatováclavské setkání

Již tradičně se v tomto období uskutečňují Svatováclavská setkání. Nejinak tomu bylo i letos. Sluncem zalitá farní zahrada v Ledči nad Sázavou nabídla v sobotu 24. září prostor pro setkání všech lidí dobré vůle. Po úvodním přivítání … Čtěte více

Společenství rodin o prázdninách

Cyklovýlet
Společenství rodin naší farnosti uspořádalo v neděli 3. července výlet na kolech po okolí Ledče. Od ledečského kostela sv. Petra a Pavla vyrazila skupinka šesti lidí. Trasa vedla přes Pivovarské údolí, Pstruhárny, Vrbku, Třebětín, kolem Bohdanče … Čtěte více

Minitábor

Letošní rok jsme se sešli v rekordním počtu – pět chlapců a osm dívek. Naším táborovým tématem byl svatý Pavel. Povídali jsme si o jeho životě – dětství, kdy byl vychován v židovství, pronásledování křesťanů, zázraku obrácení … Čtěte více