Dětský karneval

V neděli devatenáctého února, se sešli mládežníci a tým ze společenství rodin naší farnosti už v čase oběda, aby připravili vše potřebné, a že toho nebylo málo. Narovnat stoly, přinést židle, rozložit ubrusy, a to hlavní. aby … Čtěte více

Masopust

Rodinné společenství uspořádalo dne 11.2. 2012 farní masopust a tím navázalo na lidové tradice, na které se již tak trochu pozapomíná. Množství úsměvných a nápaditých masek vyvolalo všeobecné veselí, snad nejvíce Krakonoš se svou pověstnou holí a … Čtěte více

Živý betlém

I letos jsme si na ledečském náměstí připomněli, co se událo před dvěma tisíci lety v malé vesničce Betlémě. K přítomným divákům krátce promluvil P.ThDr Jan Bárta. Divadelní scénky zachytily jak anděl Gabriel zvěstoval Marii, že se … Čtěte více

Udílení svátosti biřmování

Tato neděle byla pro celou farnost velikou slavností. Při mši svaté udělil svátost biřmování dvaceti sedmi převážně mladým farníkům královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál. V kázání připomněl působení Ducha Svatého v církvi a zdůraznil význam a smysl … Čtěte více

Svatováclavské setkání

Již tradičně se v tomto období uskutečňují Svatováclavská setkání. Nejinak tomu bylo i letos. Sluncem zalitá farní zahrada v Ledči nad Sázavou nabídla v sobotu 24. září prostor pro setkání všech lidí dobré vůle. Po úvodním přivítání … Čtěte více

Společenství rodin o prázdninách

Cyklovýlet
Společenství rodin naší farnosti uspořádalo v neděli 3. července výlet na kolech po okolí Ledče. Od ledečského kostela sv. Petra a Pavla vyrazila skupinka šesti lidí. Trasa vedla přes Pivovarské údolí, Pstruhárny, Vrbku, Třebětín, kolem Bohdanče … Čtěte více