Vánoční setkání seniorů

Tradičně ve vánočním čase zveme seniory na setkání. Pan děkan Bárta na úvod všechny přivítal, v několika slovech připomněl poselství vánoc a důležitost vzájmeného přátelství a setkávání. Všem poděkoval za pomoc ve farnosti. Po malém připitku již … Čtěte více

Vánoční koncert

I letos na Boží hod vánoční se v kostele sv. Petra a Pavla uskutečnil tradiční vánoční koncert. Tentokrát se v první části sólově představil varhaník kanonie Premonstrátů v Želivě, Petr Žák. V jeho podání jsme mimo jiné … Čtěte více

Setkání dětí s Mikulášem

V neděli 3.12.  zavítal na faru sv. Mikuláš s andělským doprovodem a čerty. Děti si nejprve nacvičily říkanky  pro Mikuláše a čerty. Poté co čerti opustili místnost přišel svatý Mikuláš s anděly. Děti je přivítaly říkankami. Mikuláš … Čtěte více

Nastává posvátný čas adventu

Milí farníci!
První nedělí adventní vstupujeme do nového církevního roku. Opět nás Církev svatá vyzývá pokorně sledovat církevní rytmus více či méně intenzivních období v daném roce. Rovnoměrné rozložení církevních svátků v roce nám dává příležitost hlouběji … Čtěte více