Návštěva P. Jana Paseky

Nedělní mši svatou sloužil biskupský vikář pro pastoraci P. Jan Paseka z královéhradeckého biskuství. Po mši svaté krátce shrnul obsazenost farností v diecézi a poté odpovídal na otázky farníků. Po osobním rozhovoru s pastorační asistentkou paní Sklenářovou, … Čtěte více

Slavnost Těla a krve Páně

Slavnost začala mší svatou v děkanském kostele sv. Petra a Pavla. Po ní následoval průvod s Eucharistií za hudebního doprovodu dechové kapely pana Blažka. Ten se postupně zastavil u čtyř oltářů, na jejichž přípravě se podíleli farníci. … Čtěte více