Setkání dětí s Mikulášem

V neděli 3.12.  zavítal na faru sv. Mikuláš s andělským doprovodem a čerty. Děti si nejprve nacvičily říkanky  pro Mikuláše a čerty. Poté co čerti opustili místnost přišel svatý Mikuláš s anděly. Děti je přivítaly říkankami. Mikuláš … Čtěte více

Nastává posvátný čas adventu

Milí farníci!
První nedělí adventní vstupujeme do nového církevního roku. Opět nás Církev svatá vyzývá pokorně sledovat církevní rytmus více či méně intenzivních období v daném roce. Rovnoměrné rozložení církevních svátků v roce nám dává příležitost hlouběji … Čtěte více

Adventní koncert

V neděli 26. listopadu, týden před adventem, se v kostele sv. Petra a Pavla uskutečnil koncert žesťového kvintetu Brasstet. První část koncertu byla tvořena skladbami největších autorů z období baroka a klasicismu. V druhé části koncertu zazněly … Čtěte více

Výklenková kaplička

Výklenková kaplička je typ kaple, která postrádá vnitřní prostor modlitebny. Její označení je odvozeno od výklenku určeného pro umístění obrazu, sochy nebo reliéfu odpovídajícího zasvěcení kaple. Jednu takovou nalezneme v i v našem městě v ulici Hrnčířská … Čtěte více