Knihovna

Farní knihovna byla založena v roce 1999 a je umístěna ve společenské místnosti na faře. Obsahuje přes 950 knižních svazků, DVD a CD nosiče. V červnu 2013 byl mimo jiné automatizován systém výpůjček, což umožňuje zefektivnit činnost knihovny.

 

Knihy jsou půjčovány v neděli po ranní mši svaté

Knihovna bude otevřena:  19.8. 2018

Seznam publikací

Nové tituly v knihovně

Postel hospoda kostel Czendlik, Zbigniew: POSTEL HOSPODA KOSTEL

Není kněz jako kněz. Zbigniew Czendlik je toho důkazem. Miluje ženy, rád si pochutná na dobré whisky, v hospodě je jako doma. Nahlédnete do soukromí tohoto pozoruhodného muže a zjistíte, jak vnímá mezilidské vztahy, život i Boha.

Děcka valíme do nebe Mayer, Robert: DĚCKA, VALÍME DO NEBE

Kniha vyhrála anketu Katolického týdeníku KNIHA ČTENÁŘŮ 2016! P. Mgr. Robert Maria Mayer OFMConv. nečekaně zemřel v únoru 2016. Nadšeně šířil zprávu o Boží dobrotě, lásce a milosrdenství k člověku. Do srdcí lidí se zapsal jako radostný a pokorný kněz s velkým darem duchovního otcovství.

Ježíš z Nazareta Brandstaetter, Roman: JEŽÍŠ Z NAZARETA

Výjimečný román o židovství a křesťanství, o člověku, jeho hledání, pochybách a nadějích. Brandstaetter se pokusil vylíčit Ježíše autenticky – jako Žida, který se narodil do starozákonního židovského prostředí, pod nadvládou Říma. Zároveň je ve své interpretaci důsledný: nevkládá Jošuovi přímo do úst nic, co není psáno v Bibli.

Krok do tmy Doležal, Miloš: KROK DO TMAVÉ NOCI

Autor seznamuje veřejnost s osudy komunisty zabitého kněze: chce, aby nebylo zapomenuto jeho utrpení, stejně jako zločiny jeho vrahů. Nevolá přitom po komunistické krvi, jde mu o spravedlnost.

Vyznání Svatý Augustin: VYZNÁNÍ

Duchovní autobiografie svatého Augustina patří vedle Bible a Následování Krista ke stálicím na pomyslném nebi duchovní literatury. Nadčasová popularita knihy spočívá hlavně v tom, že s nevídanou autentičností svědčí nejen o lidské křehkosti, ale i o palčivém hledání a nacházení toho nejpodstatnějšího v životě.

František mezi vlky Politi, Marco: FRANTIŠEK MEZI VLKY

Papež František mění zažitý obraz nelítostné církve vedené panovačnými vládci a snaží se působit jako prostý kněz, jehož hlavní starostí je pomáhat lidem trpícím úzkostmi moderního života a nejistotou v období ekonomické krize.

Tiché světlo  Wohl, Louis: TICHÉ SVĚTLO

Velikán Tomáš Akvinský, nedostižný myslitel a mystik, se nám přiblíží jako člověk v procesu zrání, jako usilovný hledač pravdy. Navíc možná s překvapením zjistíme, že doba středověku nebyla ani černobílá ani temná, byla jen jinak náročná než je doba naše.

V úžasu z Nejvyššího  Quattrocchi, Paolino: V ÚŽASU Z NEJVYŠŠÍHO

Svěží duchovní životopis Rafaela Arnáize Baróna (1911–1938), trapisty z kláštera San Isidro ve Španělsku. Zemřel v pověsti svatosti ve věku sedmadvaceti let. Jako patrona mládeže jej blahořečil ještě Jan Pavel II., roku 2009 byl svatořečen.

Vzpoura v Assisi Selucký, Oldřich: VZPOURA V ASSISI

Vzpoura v Assisi je knihou pro ty, kdo chtějí žít a uskutečnit svůj velký sen. Její hrdinové se účastní vzpoury města Assisi proti vládnoucí šlechtě i dramatické čtvrté křížové výpravy. Syna bohatého kupce Franceska láká ideál rytířství až do dne, kdy se vzbouří proti moci peněz.

Věda a víra Vácha, Marek Orko: VĚDA, VÍRA, DARWINOVA TEORIE A STVOŘENÍ PODLE KNIHY GENESIS

V textu je diskutován vztah vědy a víry, Darwinovy teorie a první kapitoly knihy Genesis, evoluce a křesťanství. Zvláštní pozornost je pak věnována třem zprávám o stvoření knihy Genesis a vztahu těchto textů k moderní vědě.

Nepokojný plamen Wohl, Louis: NEPOKOJNÝ PLAMEN

Román známého beletristy nám přibližuje život svatého Augustina (354-430), velkého učitele církve a jednoho z nejpozoruhodnějších mužů všech dob. Autor vypráví příběh Augustinova přerodu z marnotratného, ctižádostivého mladíka v muže Božího, v duchovního spisovatele i teologa.