Slovo k nadcházejícím prázdninám a bilance oprav ve farnosti

Datum | 28.6.2018

Milí farníci!
Konec školního roku se blíží, děkujeme Bohu za to, že naše děti, vnoučata a mládež  jsou obohaceny novými vědomostmi a hlavně, že přijali i milosti Boží ke zdárnému vývoji jejich života jak těla tak i duše. To se ale týká i nás dospělých….Chtěl bych poděkovat paní katechetce Mgr. Janě Sklenářové – naší pastorační asistentce za výuku náboženství, přípravu dětí na první sv. přijímání. Osm dětí poprvé přijalo Pána Ježíše v neděli 24. června, v den slavnosti sv. Jana Křtitele. Poděkovat chci také všem, kteří se podílejí na pravidelných setkáních dětí a mládeže zde na farnosti, jakožto za mše sv. pro děti. Nechť jsou prázdniny a doba dovolených pro Vás všechny příležitostí k prohloubení vztahů, odpočinku a poznání krás stvoření ať budete kdekoliv. Mít otevřené nejenom oči ale i srdce pro hlas Boží a Jeho vedení….

Zaplať Bůh i za věci materiální, které proběhly:
Oprava celkové omítky fasády na kostele v Sačanech, nátěry oken, okenic a vše co se týká fasády. Celkové náklady dle finančního rozpočtu činí 784.286,-Kč Na jejich zaplacení se podařilo sehnat tyto finanční prostředky:
Dotace z ministerstva zemědělství: 549.000,- Kč,
Dary věřících obce Vrbka a přátel Sačan: 126.520,- Kč,
Z fondu solidarity z biskupství: 100.000,- Kč
Dodatečné práce, které vždy u takového rozsahu oprav vzniknou bude hradit  děkan Bárta.
Zde bych chtěl upřímně poděkovat p. starostovi Borovskému z Kozlova a celému zastupitelstvu obce za pomoc ke zvelebení celého areálu u kostela. To se týká zdi kostela, její celkové rekonstrukce, vyasfaltování parkoviště, opravy zděné brány  při vstupu do areálu hřbitova, úpravy okolí atd.
Příkladná práce a zájem o dědictví otců z jejich strany se jen tak nevidí! Děkuji vřele obci Kozlov!!! Ať se ostatní zejména obec Kožlí od Vás učí!!!
Nový plot na zdivu děkanské zahrady, který tam v minulosti byl, ale totálně zrezivěl a musel se odstranit: cena 50000,- Kč.
Celková úprava terénu s částečným vydlážděním na „dvoře“ děkanství po levé straně při vchodu do budovy, kde jsou přístřešky na údržbu: cena 150.000,- Kč.
Dále nás čeká náročná montáž zateplovacích oken v presbytáři děkanského kostela v Ledči nad Sázavou. Práce ještě nezačaly, probíhá jednání s památkáři a firmami. Velký díky patří městu Ledeč nad Sázavou jmenovitě panu starostovi, místostarostům a zastupitelstvu jejichž rozhodnutím jsme na tuto opravu vitrážích oken se zateplením obdrželi dotaci ve výši 250.000,- Kč. Ano, přístup města k památkám našeho drahého městečka je vynikající! O průběhu oprav vás budu informovat dle postupu prací a i shánění finančních prostředků.
Dle rozhodnutí diecézního organologa se, jak doufám, tento rok dokončí oprava varhan v Sačanech.
Doufám, že s pí Mgr. Janou Sklenářovou dokončíme vytvoření přehledu všech pastoračních aktivit, které od r. 2002 proběhly zde, na naší farnosti podle roků za sebou jdoucích a materiálních oprav na kostelích farnosti a budovy děkanství s celkovými náklady, které již nyní dosahují částky 25 milionů. Vše bude v kronice děkanství a v elektronické verzi.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať a všem kteří se, se mnou zapojují  a podílejí na duchovním životě naší farnosti, Bůh na přímluvu sv. Petra a Pavla stále žehnej. Prosím o modlitbu za mě!
Přeji Vám krásné dny a hodně zdraví. Děkuji za každou Vaší modlitbu za naší farnost, Církev a svět. Za každou Vaši oběť!

Přijměte prosím požehnání: 

Ať ti požehná milosrdný a dobrotivý Bůh.

Ať tě naplní svou milující a uzdravující přítomností.

Ať je s tebou, když vstáváš a když uléháš.

Ať je s tebou, když vycházíš z domu a když se do něj vracíš.

Ať je s tebou, když pracuješ.

Ať dovede tvé dílo ke zdaru.

Ať je s tebou v každém setkání a ať ti otevírá oči pro tajemství, jež se odráží v každé lidské  tváři.

Ať tě chrání na všech tvých cestách.

Ať je ti oporou ve slabosti.

Ať je ti útěchou v samotě.

Ať tě pozvedá z pádu.

Ať tě plní svou láskou, dobrotou a něhou.

Ať ti daruje vnitřní pokoj. 

Požehnej tě dobrotivý a milosrdný Bůh, Otec i Syn i Duch  svatý.

P.ThDr. Jan Bárta, děkan

Sdílet na sociálních sítích ...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Print this page
Print