Poutní zájezd do Šaštína, Trnavy, na Turzovku a sv. Kopeček u Olomouce

Datum | 9.5.2018

Ve dnech 27.4. a 28.4. 2018 jsme z naší farnosti jeli autobusový zájezd na Slovensko (celkem 46 účastníků) a to do poutního místa Saštín, je to mariánská bazilika s papežským titulem „bazilika Minor“ a pro Slovensko je to hlavní bazilika Panny Marie Patronky Slovenska.
Vyjeli jsme  po páté ranní hodině. V Šaštíně jsme byli v 09:00 hod, následovala prohlídka baziliky s výkladem a pak v 10:00 hod mše svatá. Byli jsme velice vřele přijati od vedení tamní baziliky.
Pak jsme pokračovali směrem do Trnavy, města se snad nejvíce kostelů na západě Slovenska. Zde jsme si prohlédli pět kostelů včetně katedrály sv. Jana Křtitele a sv. Mikuláše.
Pak jsme pokračovali do obce Korňa u Turzovky kde jsme měli ubytování. Následovala večeře a přátelské posezení. Někteří poutníci se vypravili pěšky na horu Živčáková, kde se zjevila Panna Marie  lesníkovi Lašútovi v r. 1958.
V sobotu jsme ráno po snídani v 08.30 hod společně s místním přepravcem odjeli  na zmíněné místo Zjevení, prohlédli a pomodlili jsme se v kapli zjevení Panny Marie a v 10:00 hod byla mše svatá v novém kostele s překrásnou novou mozaikou z r. 2017 – obraz  a předobrazení Církve a dějin spásy od P. Rupnika S.J.
Okolo poledne jsme se vypravili na cestu domů a  asi s jednohodinovým zastavením u Panny Marie  na svatém Kopečku u Olomouce jsme okolo 19.00 hod dorazili do Ledče nad Sázavou.
Měli jsme překrásné počasí, skvělou náladu a poutnickou radost a srdce otevřené pro Milosti skrze Pannu Marii vyprosené. To ať  se tak stane s naším velkým díkem a vděčností Matce našeho Vykupitele, Velikonočního Beranka a Matce naší.

                              S vděčností P. ThDr. Jan Bárta, děkan; foto: P. Dyntera, M. Svorcová

 

Sdílet na sociálních sítích ...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Print this page
Print