Vážení a milí přátelé kostela v  Sačanech

Datum | 1.12.2017

Dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil v tomto předvánočním čase, kdy naše srdce si více uvědomují dar života a lásky, vztahů, rodiny, našich blízkých a bližních ale i vše co nám tento čas přináší a co jsme prožívali v dětství a co stále tvoří naši národní identitu, dějinnost a kulturu.
K těmto hodnotám, které utvářeli a utvářejí i nadále naší část Vysočiny, která je naším domovem, patří kostel sv. Jana Křtitele v Sačanech.
Je to kulturní památka, která nám od r. 1380 „ztělesňuje“ naše češství, náš kraj, náš domov. Zde se sezdávali naši předkové, nechali křít své děti, zde se vyučovalo našemu jazyku, učilo být kulturním národem a pěstovat krásné vztahy. Zde lidé ukládali do naší země k věčnému odpočinku své drahé a tak se to místo stalo místem „stálého setkávání se“ s životem, kulturou, láskou.
V posledních patnácti letech  se podařilo kostel zachránit, protože hrozilo jeho zavření v důsledku havarijního stavu střechy, půdy, stropů atd. Chtěl bych Vám všem co nejupřímněji poděkovat za každý projev Vašeho daru k záchraně kostela. Celkem to činilo – náklady na dosavadní opravy –  cca 2,5 milionů Kč. Zastupitelstvo obce  Kozlov v  krátkém čase své existence opravilo celé zdivo okolo hřbitova, velmi důstojně a vlastně nejlépe ze všech  obcí na ledečsku se postaralo a zřídilo důstojný příjezd ke kostelu a ke hřbitovu a místa na parkování, ale  i zřízení míst k tichému posezení a zamyšlení, obdivování naší krajiny od kostela na lavičkách a  z louky. Za jedinečný přístup a příkladnou péči o dědictví otců patří panu starostovy p. Borovskému a celému zastupitelstvu obce Kozlov velké poděkování a jednička s hvězdičkou jako nejlepší komunikativní, lidské a společenské jednotce zastupitelstva obcí v celém našem ledečském regionu!!! (Věřte mi, že vím za těch 15 let, co píši…)
Co nás ještě čeká: Jak jistě sami můžete vidět, fasáda kostela sv. Jana Křtitele v Sačanech je v havarijním stavu. Je nutno udělat novou fasádu! Celkový náklad na fasádu činí 807.340,- Kč! Možné zvýšení nákladů samozřejmě může nastat až se vše „odkryje“. Celá dokumentace je zpracována, povolení památkářů jsem obdržel s přesným návodem na postup prací, barev atd…. Podařilo se i sehnat příslib  dotace z fondu Ministerstva zemědělství ve výši zhruba 500.000,- Kč. Zbytek 300.000,- Kč se musí doplatit. Sám jsem investoval do oprav Sačan v uplynulých 15 letech 200.000,- Kč, jako dar na omítku bych chtěl poskytnout 100.000,- Kč. Vše musím však „vyžebrat“ na mých přátelích v zahraničí, kde však  stáří, věk, nemoci atd. silně zredukovaly  jejich tak štědré dary naší farnosti. Čili i tento zdroj je už definitivně uzavřen. A kdyby si prosím někdo myslel, že máme restituce, tak s nejčistším svědomím prohlašuji, že z restitucí nemáme vůbec nic. Z toho, co nám bylo ukradeno a nyní vráceno nezaplatím ani provoz našich osmi kostelů !!! Je potřeba žít v Pravdě a v Realitě!!!
Proto Vás milí přátelé Sačan, kde  na hřbitově odpočívají Vaši nejbližší a drazí a Vás milí farníci chci touto cestou požádat o Vaši finanční pomoc. Na Vaše dary a požádání automaticky dáme daňový doklad k odpisu daní. Dary můžete posílat na konto pro tento účel zřízené: č. účtu: 412 472 83 09 / 0800 s variabilním symbolem SA 148 – u české spořitelny. (titul konta je: Římskokatolická farnost – děkanství, Ledeč nad Sázavou, Mlýnská ul. 148, PSČ 584 01; nebo osobně na děkanství Ledeč nad Sázavou v dopoledních hodinách nebo po domluvě tel.: 569 72 11 12 nebo mobil 603 730 882!
Přijměte milí přátelé již nyní mé hluboké a upřímné poděkování za Vaše pochopení ke kultuře našeho kraje  ztělesněné v našem kostele v Sačanech, jehož fasáda si o to tak toužebně říká. Přeji Vám krásné vánoce a jejich požehnání, jakožto požehnání Boží, zdraví a spokojenost v celém dalším nastávajícím kalendářním roce 2018! Ať se Vám ve všem daří. Hodně lásky a pochopení.
V Ledči n/S 1. prosince 2017

ThDr. Jan Bárta, děkan

Sdílet na sociálních sítích ...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Print this page
Print