Nastává posvátný čas adventu

Datum | 2.12.2017

Milí farníci!
První nedělí adventní vstupujeme do nového církevního roku. Opět nás Církev svatá vyzývá pokorně sledovat církevní rytmus více či méně intenzivních období v daném roce. Rovnoměrné rozložení církevních svátků v roce nám dává příležitost hlouběji proniknout do Božích tajemství. Tajemství vyjadřují Bůh je jednotou v mnohosti . Uvědomujeme-li si, že všechno, co se děje, proniká on, dostane i náš život harmonický rytmus.

Přeji Vám drazí farníci abyste si nalezli dostatek času na umlknutí v tomto posvátném čase adventu. Alespoň na čtvrthodiny pravidelně každý den zanechme slov a myšlenek a místo toho zůstaňme ve svém vnitřním světě anebo se tam stále vracejme. Jedině v srdci jsme schopni zaslechnout poselství z vyššího a zajímavějšího světa.

Nasloucháme-li Slovu, Ježíšovi, naučí nás všemu. Naučíme se poznávat Otce, neboť Slovo vyjadřuje jeho podstatu. Osvojíme si poznání Ducha svatého: právě on nám otvírá duši, aby přijala Slovo. Ježíš nás vede do vnitřního života Nejsvětější Trojice, abychom tam nalezli svůj domov.

Ať Vás letošním adventem zvláště provází Panna Maria z Fatimy!

Žehnám Vám všem zvláště nemocným a starším farníkům.   ThDr. Jan Bárta,děkan

Sdílet na sociálních sítích ...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Print this page
Print