Adventní zájezd do Wroclawi

Datum | 10.12.2017

Dne 9. prosince 2017  jsme v počtu 50 lidí vykonali adventní  zájezd do Polska. Autobusem jako vždy s velmi vstřícným šoférem panem Totterem! Nejdříve jsme navštívili kostel sv. Hyacinta v Legnica (česky Lehnica ( asi 70 km západně od Wroclawi, kde se dne 25. prosince  2013 udál eucharistický zázrak: knězi, který uděloval svaté přijímání vypadla u ciboria hostie. Odnesl ji a vložil do kalicha s vodou a umístil do svatostánku. Pátého ledna 2014: na hostii ve vodě byla pozorována skvrna vypadající jako krev. O celé této situaci byl informován biskup Stefan Cichy. Tento jev začal být vědecky sledován a zkoumán. V dubnu 2016 byla biskupen Zbigniewem Kiernikowským zveřejněna eucharistická událost. V červenci 2016 se uskutečnilo Slavnostní odhalení a vystavení relikvie Těla Páně k veřejné úctě po schválení komisí Svatého Stolce v Římě. V kostele nás uvítal tamější duchovní správce, podal výklad s požehnáním a každý z nás měl možnost ve chvíli adorace tento zázrak a na vlastní oči vidět v monstranci k tomu zřízené  tkáň srdce….k tomu dokládám podstatnou část zprávy Ústavu soudní medicíny v Polsku, který měl za úkol vědecky se vyjádřit: Tam čteme: „ V histopatologickém obrazu byly potvrzeny fragmenty tkáně obsahující příčně pruhovanou svalovinu (…) Celkový obraz (…) se nejvíce podobá srdečnímu svalu (…) se změnami, které často provázejí agonii“. Provedené genetické testy poukazují na lidský původ tkáně. Návštěva na nás všechny udělala nesmírně hluboký dojem-….. Ježíši tichý, srdce pokorného přetvoř srdce naše podle  srdce svého…..
Pak jsme asi ve 12.30 hod dorazili do Wroclawi, kde jsme společně navštívili katedrálu sv. Jana Křtitele, šli jsme okolo největší a nejvyšší sochy sv. Jana Nepomuckého v Evropě, dále z předsíně navštívili jeden z nejkrásnějších kostelů  tohoto města kostel Nejsvětějšího Jména Ježíšova a pak Rynek, na kterém byly krásné vánoční trhy s typicky polskou tradicí, stánky,  dárky , jídlem, atd. Dokonce nám k tomu i chumelilo. Ve 23:00 hod jsme pak dorazili do Ledče n/S nazpět.
Bůh zaplať.

ThDr. Jan Bárta,děkan; foto: P. Dyntera, M. Bártová

Sdílet na sociálních sítích ...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Print this page
Print