Připravujeme adventní zájezd do Wroclawi

Datum | 4.10.2017

Drazí farníci a přátelé naší farnosti!
Dne 9. prosince  tj. v sobotu 2017 pořádá naše farnost adventní zájezd do Wroclawi. Odjezd od kostela v Ledči n/S bude v 06:00 hod v sobotu ráno. Pojedeme přes Náchod a dále okolo Wambeřic  do Wroclawi. Návrat kolem 22.00 hod večer v sobotu. Cena 1.000,- Kč. Prosím každý si sám zajistěte cestovní pojištění – důležité!!!(byť i na jeden den do zahraničí!!!). Jídlo a nápoje sebou dle vlastního uvážení. Prosím polské zloté si vyměňte před cestou v české republice. Možnost výměny na hranicích je reálná, ale ceny kursu jsou asi  vyšší a pak by to znamenalo zpoždění cesty. Kolik zlotých? Kurs je cca 1 PLN = 6 Kč! Nákupy dle Vašeho uvážení  před vánocemi na Rynku tj. na adventním trhu ve Wroclawi. Přihlášky na zájezd u p. děkana Jana Bárty: 603 730 882; nebo osobně.

Wroclaw – česky Vratislav; německy Breslau je největším městem západního Polska, je historické hlavní město Slezska a Dolního Slezka. Historie města se datuje tisíc let a jeho rozsáhlé dědictví spojuje téměř všechny náboženství a kultury Evropy. V různých časech je součástí Polska, Čech, Pruska nebo Německa. Od r. 1945 je součástí Polska. Snad bylo pojmenováno po Vratislavi často považovaném za vévoda Vratislava I. Z Čech.

Vlastní diecéze Vratislav byla založena polským vévodou – pak králem (od r. 1025) Boleslawem odvážným v roce 1000. Dějiny  tohoto města jsou velmi „bohaté“…. Něco si o nich povíme cestou. V r. 1983 a 1997 navštívil město sv. papež Jan Pavel II.

Zajímavosti města: Staroměstská radnice na náměstí; Průčelí starých domů na náměstí; Vánoční trhy plus asi 80 kostelů; podíváme se do krásného kostela sv. Ignáce a dle libosti do Dómu. Hlavní trhové náměstí (Rynek) ze 13. století představuje Staroměstskou radnici.

Přeji Vám všem milí farníci hodně zdraví, děkuji za podporu v opravě „kotelny“ v děkanském kostele a prosím o Vaši modlitbu. (odpovědnost je velká)! Ať Panna Marie Fatimská Vám všem stále žehná. K ní se modleme.

                                          Váš v Kristu a Marii      Jan Bárta, děkan

 

 

 

 

Sdílet na sociálních sítích ...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Print this page