Farní pouť do Křtin

Datum | 4.9.2017

V sobotu 2. září 2017 se 45 poutníků, z nichž někteří byli ze světelské a humpolecké farnosti, zúčastnilo poutě k Panně Marii do Křtin u Brna. Vyjeli jsme v 06:00 hod ráno a v důsledku všech možných objížděk a situací na dálnici D1 jsme přijeli v 09.30 hod. do Křtin. Následovala přednáška o této svatyni od farního vikáře P. Lubomíra a před 11.00 hod. byla zahájena mše svatá. S námi se ještě spojila skupina poutníků ze Starého Jičína a na varhany hrál jejich jedenáctiletý varhaník… všechna čest! Pak jsme se pomodlili křížovou cestu a ve 13.00 hod. jsme vyrazili na cestu domů.
Tato pouť byla v rámci 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Dle tradice se mají na velká mariánská výročí  (jako tohoto roku), pokud to samozřejmě jde, vykonat tři poutě na mariánská místa.  My jsme v květnu navštívili poutní místo v Bavorsku Altötting, minulou sobotu Křtiny a někteří z nás se zúčastní vrcholu oslav tohoto roku poutí do Fatimy  v týdnu od 10.9. – 15.9. 2017 společně s našimi otci biskupy, kněžími a ostatními poutníky. Modlili jsme se za celou naši farnost a její obrácení a oživení ducha víry každého jejího člena. Bůh zaplať a chválu Kristu a Marii!

ThDr. Jan Bárta, děkan; foto: V. Pospíšil

Dne 2. září oslavila paní Marie Dudková svých krásných 75 let. Za její obětavost jako kostelnice, aktivní členku naší farnosti, za její službu a krásné srdce jí děkujeme a v neděli 3.9.2017 jsme jí poblahopřáli na konci bohoslužby. „Milá paní Dudková za vše děkujeme a přejeme Vám hodně zdraví, hodně Božích Milostí a sílu víry, kterou tak krásně  a pokorně žijete.“

Za všechny vděčně P. ThDr. Jan Bárta děkan

Sdílet na sociálních sítích ...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Print this page
Print