Pouť do bavorského Altöttingu

Datum | 10.5.2017

Dne 6. května  tohoto roku jsme vykonali pouť naší farnosti do slavného mariánského poutního  místa Bavorska Altötting! Celkem z naší farnosti jelo třicet lidí ostatní byli z farnosti Světlá n. S. a Humpolec! Počasí bylo krásné. Ve 04.00 hod. jsme vyjeli z Ledče nad S. V 10.00 hod. již autobus zaparkoval na velkém parkovišti tohoto poutního místa. Následovala prohlídka poutní baziliky dále kostela bratra kapucína Konráda a jeho ostatků. Ten 41 let poctivě a svatě sloužil jako vrátný tamního kláštera. V milostné kapli Panny Marie jsme měli v pravé poledne za krásného vyzvánění  tamních zvonu mši svatou, kterou sloužil pan děkan Bárta. Pak jsme se přesunuli asi 18 km do Marktl, což je rodiště emeritního papeže Benedikta XVI. Zde byla prohlídka jeho rodného domu a kostela s originální křtitelnicí, ve které byl 4 hodiny po svém narození pokřtěn. Narodil se 16.4. 1927  v 04.15 hod. na Bílou Sobotu. V 16.00 hod. jsme odjížděli a již ve 22.00 hod. jsme šťastně dorazili plní radosti, krásného společenství a vděčnosti do Ledče n. S.  Po mši sv. U Panny Marie v milostné kapli proběhlo zasvěcení každého z nás a celé naší farnosti! Bůh zaplať! Během cesty nás pan děkan Bárta seznámil z významem Fatimy, zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie, s dějinami Fatimy a všemi podstatnými okolnostmi působení zasvěcení v dějinách. Neposkvrněné  Srdce Panny Marie budiž naší spásou!

J. Bárta, děkan; Foto: V. Pospíšil

Sdílet na sociálních sítích ...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Print this page
Print