Připravujeme pouť do bavorského Altöttingu

Datum | 22.2.2017

Milí farníci a přátelé farnosti!
Jak jistě víte, celá Církev svatá a vlastně celý svět si připomíná letos 100 let od zjevení Panny Marie ve Fatimě. Vše co tam Panna Marie řekla se až doposud splnilo. Skončení první světové války, příchod druhé světové války, rozšíření bludu komunismu, jeho boj proti Církvi, konec komunismu atd… Na obrácení Ruska se ještě čeká, ale i to tam bylo řečeno. V září bude ve Fatimě předána na celonárodní pouti socha Panny Marie našim biskupům a ta pak bude putovat po našich diecézích. Poutní akce je zveřejněna na stránkách a plakátku Fatimského hnutí Koclířov a na stránkách poutního střediska naší královéhradecké diecéze, kde se můžete  telefonicky či jinak informovat.
Zatím není možné abychom jako farnost samostatně vykonali pouť do Fatimy. Snad v příštích letech. Nicméně pouť v tomto duchu, tedy v duchu smíření, modlitby a pokání v duchu Panny Marie chceme vykonat tento rok do Altötting – srdce Bavorska – svatyně Evropy! Po více než 1250 let bylo toto město spirituálním centrem Bavorska a přes jeden milion poutníků ročně navštíví toto město a sochu „Černé madony“. Modlit se a prosit! V blízkosti je také rodiště emeritního papeže Benedikta XVI. Marktl. Zde pod „stínem Panny Marie strávil emeritní papež své dětství a mládí. Byl to on, který jako kardinál Kongregace pro víru podal jménem papeže sv. Jana Pavla II. v roce 2000 vysvětlení třech tajemství, které setra Lucie tehdy jako malá holčička obdržela ve Fatimě od Panny Marie během jejích zjevení, včetně známého výroku o krvi na papežově bílé klerice…..(13. května 1981…)!
Tedy v sobotu dne 6. května 2017 chceme vykonat pouť do těchto míst v rámci oslav 100 let od fatimského zjevení.  Odjezd bude autobusem od děkanského kostela v sobotu dne 6. května v 05:00 hod. Prosím vezměte si sebou zpěvníky. Pojištění na cestu si každý zařídí sám, jídlo pití sebou. Návrat kolem mezi 22:00 a 24:00 hod! Cena  1.000 ,- Kč! Kapesné cca 20 Euro. Mše svatá  v kapli Panny Marie tzv. Heilige Kapelle u „Černé Panny Marie“ je objednaná na 12:00 hod. Pak bude následovat prohlídka poutního místa, přejezd do Marktl, kde navštívíme rodný dům emeritního papeže Benedikta XVI. a odjezd zpět domů.
Přihlásit  se můžete  v sakristii kostela v Ledči n/S před či po každé mše svaté nebo u mne osobně či telefonicky na
čísle: 603 730 882.
E-mail: dr.jan.barta@gmail.com

Přeji Vám všem požehnanou dobu postní a přímluvu Panny Marie fatimské!
V Ledči nad Sázavou dne 22.února 2017 na svátek Stolce svatého apoštola Petra.
Váš    ThDr. Jan Bárta, děkan

 

Sdílet na sociálních sítích ...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Print this page
Print