Putování Tří králů do Betléma

Datum | 10.1.2017
Letos již po sedmnácté (připomeňme si minulých sedm let 2016, 20152014, 2013, 2012, 20112010) jsme se ve vánočním čase sešli na ledečském náměstí, abychom si připomněli, co se událo  před dvěma tisíci lety v malé vesničce Betlémě.  Po úvodním slově děkana Jana Bárty, jsme se mohli přenést do biblické země, kde nám starý pastýř v rozhovoru s mladým pastýřem připomněl událost narození dítěte Ježíše. Potom náměstím projeli  mudrcové na koních a doprovodil je izraelský lid. Mudrcové se zastavili u krále Heroda, aby zjistili, kde došlo k slavné události. Po varování anděla, aby se vrátili jinou cestou se průvod i s diváky vydal ke kostelu. Tam  ve stáji byl Josef s Marií a malým Ježíškem. Králové se svým doprovodem se poklonili narozenému Ježíši a předali dary – zlato, kadidlo a myrhu. Na závěr jsme si všichni společně zazpívali píseň Narodil se Kristus Pán. Pak i ostatní lidé měli možnost  se „poklonit “ malému Ježíši, prohlédnout si zvířata a přispět do tříkrálové sbírky. V tomto mrazivém počasí byl pro návštěvníky připraven teplý čaj a svařené víno.
Děkujeme všem, kdo se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a zdárném průběhu této akce!
J. Sklenářová; Foto: D. Wolfová
Sdílet na sociálních sítích ...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Print this page
Print