Děkovná mše svatá při příležitosti životního jubilea P. ThDr. Jana Bárty

Datum | 29.12.2016

V úterý 27.12. se uskutečnila v děkanském kostele děkovná mše svatá P. Jana Bárty za 60 let života a 30 let kněžství.  Kromě farníků a nejbližší rodiny pana děkana přijelo také 8 kněží. Z biskupství  přijel  Mons. Josef Kajnek, pomocný biskup královéhradecký, Mons. Josef Socha, generální vikář a Mons. Pavel Boukal, kancléř diecézní kurie. Mons, Josef Socha v kázání shrnul dosavadní život P. Jana a připomněl nelehké období jeho studia v exilu. K výročí kněžství  zdůraznil poslání kněze a jeho úkol ve společnosti. Protože pan děkan slavil zároveň také jmeniny na svátek sv. Jana evangelisty, připomněl také osobnost tohoto světce.  Na závěr  mše svaté  mu zástupci farníků popřáli a předali dary. Po slavnostním TeDeum a biskupském požehnání se všichni přesunuli na faru, kde bylo připraveno drobné občerstvení.

J. Sklenářová; Foto: S. Fiala

Sdílet na sociálních sítích ...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Print this page
Print