Pozvání na děkovnou mši svatou při příležitosti životního jubilea

Datum | 8.12.2016

Drazí farnící, Milí přátelé!
Přibližuje se krásný vánoční čas, oslava narození našeho Spasitele. Ve vašich domácnostech se jistě připravujete udělat vše  krásně pro Vaše nejdražší. A tak to je dobře. Vánoce jsou svátky rodiny. A na to především nesmíme zapomínat. V nich slavíme i my naše narození v TOM, který si nás …“již před stvořením světa vyvolil, abychom patřili jemu…“ jak píše svatý Pavel.

Jistě, že budete navštěvovat také vaše známe a plánujete společné chvíle s blízkými a nejdražšími….

K jedné takové hodince či dvouhodince setkání bych si Vás dovolil pozvat i já když dovolíte. A toto pozvání je opravdu ze srdce a upřímně patří pro všechny. Dne 27. prosince  2016  tedy v úterý po  hlavních vánočních svátcích budu z Boží Lásky slavit 60 let mého života. Přesně na ten den jsem  se mým drahým rodičům narodil a tak jsem si přinesl i své jméno od svátku sv. Jana Evangelisty, který na ten den připadá. Takže dopoledne slavím svátek a odpoledne narozeniny.

Mše svatá na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii a svatému Janovi Evangelistovi bude v našem děkanském chrámu Páně v Ledči nad Sázavou v ten den tedy v úterý 27. prosince tohoto roku v 10:00 hod; účast přislíbil světící biskup naší diecéze Mons. Josef Kajnek, dále pan prelát Mons. Josef Socha  pan kancléř Mons. Ing. Pavel Boukal a další kněží, kterým to pastorační vytížení dovolí. Po mši svaté bude následovat krátké setkání v prostorách farní budovy.

Předem vám všem děkuji za vaši účast; prosím o vaše modlitby a děkuji za vyslovená blahopřání.
S radostí Vás všechny budu očekávat a prosím přijměte ze srdce ještě jednou mé pozvání.

                                                                     Váš ThDr. Jan Bárta, děkan

V Ledči n/S dne 8.prosince 2016 V den slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie

Sdílet na sociálních sítích ...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Print this page
Print