Zpráva o uskutečněných opravách ve farnosti

Datum | 16.11.2016

Milí farnici!
Dovolte mi prosím, abych Vás všechny, s blížícím se koncem liturgického roku  a začátkem adventu ale i koncem občanského roku, co nejupřímněji pozdravil s přáním všeho dobrého od Krista Krále a Jeho přesvaté Matky .

Svatý Rok Milosrdenství skončil a jsem rád, že Jste  navštívili Svatou bránu na místech blízkých i vzdálenější naší farnosti. Děkuji všem poutníkům na Svatou Horu u Příbrami, kam jsme společně vykonali pouť. Každá svatá zpověď v tomto roce Milosrdenství a svaté přijímání byly vázány na velké duchovní dary, které nám byly sv. Otcem Františkem  mocí klíčů sv. Petra zprostředkovány.

Letošní rok zde na naší farnosti proběhl dle liturgických úkonů, účast na mších svatých byla regulérní, jenom ty úterky jsou asi problém – večer je účast na mši svaté nízká. Leč v zimních měsících kromě svátků a slavností budou úterní mše svaté od 17.00 hod pravidelně na faře ve společenské místnosti. Další mše svaté budou ve středu a v pátek a místo konání bude vždy v nedělních ohláškách oznámeno.

Chtěl bych vás drazí farníci a přátelé informovat o opravách našich kostelů v tomto roce:

  1. proběhla oprava střechy  na kostelíčku na hřbitově v Ledči n/S. Kromě vazby vše bylo vyměněno: cena  bez pár korun 700.000,-Kč. Z toho 500.000,- Kč byla dotace z Ministerstva kultury. Z fondu solidarity biskupství jsme obdrželi 100.000,- Kč. Zbytek se mi podařilo sehnat ze zdrojů přátel. Děkuji srdečně za dary obce Ostrov 20 000,- |Kč; Hradec  10.000,- Kč a osobní dary  farníků….
  2. Byla zdárně provedena oprava věže kostela v Chřenovicích stará téměř 800let. Vyměněny byly krakorce, zpevněny sloupky románských oken a kamenných částí věže a vše vyspárováno: cena 500.000,- Kč: z toho dotace kraje Vysočina činila 155.000,- Kč. Ostatní zdroje: 70.000,-Kč dary od farníků a přátel kostela Chřenovice; obec 40.000,- Kč; Zbytek 100 000,- Kč se mi podařilo zajistit z Fondu solidarity biskupství Hradec Králové, plus zbytek jsem doplatil. Všem Pán Bůh zaplať!
  3. doplnění ozvučovacího zařízení v kostele sv. Petra a Pavla v Ledči n/S, nové mikrofony včetně vedení na kůr, nová ústředna v kostele pro ozvučení, nová ústředna v kostele Kožlí, ozvučení společenské místnosti na děkanství pro bezdrátové propojení mezi kostelem a děkanstvím: cena 145 547,00 Kč; (peníze jsem zajistil)!
  4. Konečně úprava vjezdu do farní budovy tj. vyštětování a položení kostek dle závazného stanoviska památkářů – cena 92.282,-Kč!
  5. další drobné práce jako oprava zdiva v děkanském kostela, vyčištění věže kostela sv. Václava v Chřenovicích; dále pak dokončení revizí  elektrického vedení ve všech kostelech (7) a farní budovy vše cca 50.000,- Kč.

Bůh zaplať, že je vše hotové a to bez dluhů, na mé slovo, že  400.000,- Kč splatím do konce roku. Vzal jsem si půjčku od jiné farnosti s tím, že vše bude zaplaceno do konce roku 2016. To vše garantuje moje osoba.

Čili vidíte, že opravy se vyšplhaly do výše 1.500.000,- Kč. Věřte mi, že to byly ale i bezesné noci….. Děkuji za Vaše modlitby, o které moc a moc prosím.

Přeji Vám a Vašim drahým hodně  zdraví, Božího požehnání a vědomí, že je to Vaše farnost a Bůh nás všechny sem „poslal“ abychom zde měli JEHO lásku v Eucharistii, ve Svátostech a v našich bratřích a sestrách. Prosím též o Vaši další pomoc v nastávajícím roce spásy a všem Vám děkuji, prosím za odpuštění co se Vám nelíbilo a prosím  za modlitby pro celou Církev svatou zejména za naše pronásledované bratry a sestry na celém

V úctě a s radostí Vám žehnám. V Kristu a Marii váš
ThDr. Jan Bárta, děkan

Sdílet na sociálních sítích ...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Print this page
Print