Životní jubileum pana Františka Urbánka

Datum | 2.11.2016

Je málo lidí, kteří jsou ochotni nezištně a hlavně pravidelně vykonávat činnost, která je pro farnost důležitá. A ti, kteří tuto službu vykonávají dlouhá desetiletí jsou opravdu velmi vzácní. Jedním z nich je dlouholetý varhaník pan František Urbánek. Při nedělní mši svaté oslavil s celou farností své životní jubileum, osmdesáté narozeniny a ohlásil konec své služby varhaníka, která by příští rok 2. února trvala neuvěřitelných padesát dva let. Jak sám říká: „Původně to měla být výpomoc na čtrnáct dní“. Během své varhanické činnosti doprovázel zpěv při bohoslužbách, vedl chrámový sbor, hrál na svatbách a pohřbech. Pan Urbánek se svojí ženou vychovali šest dětí. Svůj volný čas dělí mezi vnoučata, pravnoučata a oblíbené včelaření. K jeho jubileu mu za farnost poblahopřál a za jeho věrnou službu farnosti poděkoval pan děkan Jan Bárta a jeho ústy i královéhradecký biskup Mons. Jan Vokál. Pan Urbánek pak v krátké řeči poděkoval panu děkanovi za blahopřání a Bohu za všechny dary, kterých se mu za osmdesát let života dostalo a se skromností jemu vlastní shrnul svoji činnost varhaníka. Po mši svaté přijímal blahopřání farníků a přátel na faře, kde bylo pro všechny připraveno malé občerstvení.
Pane Urbánek ještě jednou všechno nejlepší a veliký dík za vše !!!

F.Stýblo; foto: S.Fiala

Sdílet na sociálních sítích ...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Print this page
Print