Živý betlém

Datum | 2.1.2016

Také letos na počátku nového roku jsme si na ledečském náměstí připomněli to, co se událo před dvěma tisíci lety v malé vesničce Betlémě. Pan děkan Bárta přítomné diváky jménem farnosti přivítal a krátce k nim promluvil. Potom už následovaly divadelní obrazy, které zachytily jak anděl Gabriel zvěstoval Marii, že se má stát matkou Božího syna, jak Sv. Josef a Panna Maria hledali nocleh v Betlémě, kde je lidé nepřijali a kde nakonec nalezli přístřeší ve skromné stáji. Tam se Dítě narodilo. Před stájí u ohýnku seděli pastýři. Ti se na výzvu anděla přišli poklonit právě narozenému Ježíškovi a odevzdali mu své dary. Tři králové se nejprve zastavili u krále Heroda, odkud odjeli ke stáji poklonit se dávno očekávanému Mesiáši a předat mu své dary. Na závěr si všichni společně zazpívali naši nejznámější koledu “Narodil se Kristus Pán”.
Mnoho diváků po představení navštívilo svatou rodinu ve stáji a věnovalo příspěvek na dobročinné účely. Poděkování za velmi pěkné provedení biblického příběhu patří všem amatérským hercům a pořadatelům.

F. Stýblo; foto: L. Daněk

Sdílet na sociálních sítích ...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Print this page
Print