Adventní zamyšlení

Datum | 30.11.2015

Milí farníci a přátelé naší farnosti!
Tento rok uplynulo 90 let od narození velkého Čecha (který z politických důvodů byl nucen  téměř 47 let žít v emigraci), ale který je vlastně takovým naším “spolufarníkem” : Mons. Prof. doc. dr.dr. Karel Vrána – rodák ze Zahrádky u Ledče nad Sázavou. Bohatost jeho filosofického, esejistického a teologického díla není doposud ještě zpracována a doceněna… Byl to velký člověk Adventu našeho národa o kterém on tak velice rád psal a přemýšlel.
Dovolte mi jako adventní zamyšlení použít a předat Vám jeho slova, jeho posledního adventního zamyšlení k Adventu roku 2004, kdy pár dní po jeho zahájení dne 11. prosince  2004 – na den prvního číhošťského zázraku byl povolán do království nebeského aby tak společně  s mučedníkem P. Josefem Toufarem – jeho farářem a s panem opatem Vítem Tajovským který na ten stejný den roku 1999 odešel k Pánu – jaká to  podivuhodná shoda že!!! -slavili věčné naplnění adventu všichni společně v království Božím!

Adventní naději, vánoční radost a požehnání do všech dnů Nového roku z celého srdce přeje P. ThDr. Jan Bárta, děkan!

GDE Chyba: Chyba načítání souboru - v případě potřeby vypnout kontrolu chyb (404:Not Found)

Sdílet na sociálních sítích ...Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Print this page