Smutná zpráva

Datum | 7.10.2015

S bolestí v srdci chci všem oznámit, že dne 5. října ve večerních hodinách náhle od nás odešla naše dlouholetá kostelnice paní Zdena Geherová. Zemřela ve věku 75 let. Pán Života a smrti si ji povolal v tomto měsíci posvátného růžence který se paní Geherová pravidelně s našimi věřícími před každou mši svatou  modlila, jakmile odemkla kostel. Její optimismus, především její věrná služba, ochota každému pomoci, spolehlivost,  nezištnost, víra a důvěra  a další přednosti  svědčily o jejím krásném duchu a srdci zakotveném v Bohu. Téměř třináct let vykonávala den co den věrně službu kostelnice.
Chtěl bych Vám drahá paní Geherová jako děkan a správce naší farnosti sv. Petra a Pavla  z celého srdce poděkovat za vše, co Jste ke chvále Boží v naší farnosti vykonala, za Vaši nezištnou a s velkou láskou vykonávanou službu kostelnice, za Vaši lidskost a lásku k naší farnosti. Vaše nasazení pro farnost bylo příkladem všem. Bylo na Vás stoprocentní spolehnutí, diskrétně, věcně a tiše Jste řešila dané záležitosti a ukazovala na střed naší farnosti – děkanství Ledeč n/S – a to na Eucharistii. Nechť Ježíš, kterému Jste sloužila přípravou na mše svaté a celkově vše co Jste konala pro eucharistický kult Vás nyní věčně sytí svou nekonečnou láskou! Pán Bůh Vám zaplať za vše!

Vděčně P.ThDr. Jan Bárta, děkan

parte_pani_geherova

Sdílet na sociálních sítích ...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Print this page
Print