Primiční mše svatá P. Lukáše Hrabánka

Datum | 12.7.2015

Když naši farnost v  před lety navštěvoval pan biskup Škarvada, většinou jej doprovázel a při mši svaté ministroval milý klučina, Lukáš Hrabánek. Po letech, již jako mladý muž, byl 27.6. 2015 v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích vysvěcen na kněze a dnes, v neděli 12. července sloužil v kostele sv. Petra a Pavla primiční mši svatou. Pan děkan Bárta ve své promluvě, kdy mluvil o důležitosti kněží pro život církve zdůraznil, že život kněze není jednoduchý ale vždy stojí za to být knězem Kristovým, jehož působení je v mnoha směrech ve společnosti nenahraditelné. Novokněz pak dostal od zástupců farnosti květiny, řecký překlad Bible, kalich vyrobený z cedrového dřeva původem ze Svaté země a kříž, který je jako štafeta předáván mezi generacemi kněží již několik set let. P. Lukáš Hrabánek za dary poděkoval a vyslovil přání aby tento kříž za nějakých třicet let mohl předat dál. Na závěr mše svaté udělil přítomným své novokněžské požehnání. Po mši svaté pak na faře, kde bylo přichystáno malé občerstvení, hovořil s farníky a přijímal blahopřání.

F. Stýblo

Sdílet na sociálních sítích ...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Print this page
Print