Poutní zájezd do Polska

Datum | 20.6.2015

Dne 10.06.2015 jsme odjeli autobusem z Ledče nad Sázavou ve 23 hod. od kostela sv. Petra a Pavla. Ve Světlé nad Sázavou přistoupila ještě skupina poutníků a pak v Brně ještě dalších pět. Po společné modlitbě jsme si pak zdřímli a probudili se až na území Polska, kde nás potěšila pěkná dálnice, oproti D1. Po sedmé hodině ráno dne 11.06.2015 jsme přijeli do poutního místa Čenstochová, kde jsme slavili mši svatou před milostným obrazem Matky Boží. Po mši svaté jsme si prohlédli poutní místo, které je velmi krásné, a každý měl možnost v klidu věnovat se modlitbě, adoraci nebo prohlídce přilehlých prostorů pro poutníky. Velmi zajímavá byla výstava gobelínů se sv. Janem Pavlem ll., v prvním patře, na kterých byl tento náš milovaný papež vyobrazen na různých místech světa, která navštívil. Poté jsme odjeli do koncentračního tábora Osvětim. Prohlídka byla s průvodcem. Hrůzy lidí, kteří tam byli umučeni ukazují kam to vede, když místo lásky, pochopení a pomoci nastoupí v srdcích lidí nadřazenost a egoismus. A i v těchto strašných místech se děly skutky lásky, viz. sv. Maxmilián Kolbe, který svůj život nabídl za otce několika dětí, který měl být zabit. Stáli jsme u dveří kobky, kde tento světec trpěl. Po 17 dnech bez vody a jídla musel být usmrcen injekcí. Večer jsme dojeli do Krakova a byli jsme ubytovaní v příjemném hotelu.
Druhý den 12.06.2015 jsme dopoledne navštívili v Krakově královský Wawel, kde je hrobka sv. Stanislava a polských králů. Je to zároveň místo spojené se sv. Janem Pavlem ll., kde on přímo působil. Odpoledne jsme pak autobusem přejeli do sanktuária Božího Milosrdenství, kde jsme se po příchodu mohli s řeholními sestrami pomodlit korunku k Božímu Milosrdenství a uctít ostatky sv. Faustýny. Poté jsme slavili mši svatou v kapli svaté Faustýny. Navečer jsme si pak prohlédli vnitřní část Krakova a zašli dle přání na večeři v několika skupinkách. Město Krakov je čisté, klidné, má asi 750 000 obyvatel a přesto tam nejsou vidět žádní bezdomovci jako v Praze, je tam útulno. Moc se nám Krakov líbil.
Třetí den 13.06.2015 jsme ráno po snídani jeli na poutní místo Kalwaria Zebrydowska, mariánské poutní místo, kde jsme mohli uctít ostatky sv. Jana Pavla ll. – jeho krev ve skleněném krytu a mohli se pomodlit před milostným obrazem Matky Boží. Slavili jsme tam také mši svatou. Pak si každý mohl volně projít toto krásné poutní místo, kam svatý papež rád jezdíval. Zároveň jsme mohli vidět první sv. přijímání velké skupiny malých dětí. Bylo to velmi působivé.Poté jsme přejeli do Wadovic, kde se sv. Jan Pavel ll. narodil v r. 1920. Navštívili jsme jeho rodný dům, kostel kde byl pokřtěn, chodil do školy, pak do gymnázia a jak on sám řekl „zde to všechno začalo“.
Celá ta pouť byla úžasná, požehnaná, jedna perla za druhou, počasí nám přálo a pan farář Jan Bárta se o nás staral jako náš skutečný otec. Bylo to pro něj velmi náročné, ale přesto byl milý a laskavý. Děkujme Pánu Bohu, že nám dal takového kněze a modleme se za něj.

 Jiří Vítů.

Chtěl bych poděkovat všem účastníkům zájezdu za opravdu krásné společenství, radostné nadšení, dochvilnost, ohleduplnost, shovívavost  a dobrosrdečnost. Děkuji též pánům řidičům. Hlavní dík však patří Matce Boží, do jejíž ochrany bylo vše v tomto poutnickém zájezdu vloženo. Všude jsme se modlili za celou naši farnost a svěřovali se její mateřské péči a ochraně. Každý z nás je poutníkem na této zemi. A když si lidé rozumějí a hlavně chtějí porozumět a pomáhají si, tak ta pouť, byť se někdy zdá, že vede jenom úzkými strmými cestičkami a soutěskami, dá zvládnout. A to je síla společenství Kristova. V Jeho Církvi a s Matkou Boží.
Velký Pán Bůh Zaplať za vše.

  P.ThDr. Jan Bárta, děkan; Foto: P. Dyntera a J. Vítů

 

 

Sdílet na sociálních sítích ...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Print this page
Print