Národní eucharistický kongres 2015

Datum | 7.1.2015

Kongres není jednorázovou akcí, ale nabídkou celoroční cesty ve farnostech, řeholních rodinách a církevních komunitách. Hlavní témata pro farnosti budou probíraná během šesti měsíců od ledna do června 2015, kdy probíhá NEK. Zde je farnostem dáván velký prostor nacházet způsoby, jak témata a s tím i celkový záměr NEK, tedy obnovu smlouvy člověka s Bohem skrze tajemství eucharistie, novou a věčnou smlouvu přiblížit různým stavům v našich společenstvích (děti, mládež, rodiny, osoby zasvěceného života aj.) Vrcholným dnem NEK ve farnostech bude slavnost Těla a Krve Páně s následnou nedělí 7. června 2015, kdy farnosti a společenství budou prožívat „Den eucharistie“ ve své farnosti a současně celonárodní sbírkou zajistí potřebné prostředky pro uskutečnění národního vyvrcholení na podzim v Brně.

Převzato z webu NEK – kráceno

 

Sdílet na sociálních sítích ...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Print this page
Print