Setkání farníků seniorů

Datum | 29.12.2014

Tak jako každým rokem, i letos se koncem roku na faře sešli farníci senioři. Přátelské setkání zahájil pan děkan Bárta, který ve své krátké řeči zmínil to, jak jsou senioři důležitou a nedílnou součástí farní obce a mnozí z nich se i v pokročilém věku aktivně zapojují do života farnosti. Stačí jmenovat dvě, pro chod farnosti nepostradatelné činnosti. Jednou je práce kostelníka a druhou, o hudební produkci se starajícího, varhaníka. Na závěr všem přítomným poděkoval a popřál pevné zdraví do nového roku. Pak již následovalo přátelské povídání při sklence vína spojené s konzumací mnoha dobrot, které byly pro toto setkání s láskou připraveny. K poslechu zahrála a o dobrou náladu se starala rodinná kapela pana Svobody. Tak za rok zase na shledanou milí přátelé!

F. Stýblo; foto: J. Sklenářová

Sdílet na sociálních sítích ...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Print this page
Print