Zájezd farnosti do Hradce Králové

Datum | 11.10.2014

V sobotu 11. října uskutečnila naše farnost poutní zájezd do katedrály svatého Ducha v Hradci Králové při příležitosti třistapadesátého výročí vzniku naší diecéze. V 7.00 hod. jsme vyjeli plně obsazeným autobusem z Ledče n/S.
V deset hodin byla pro nás v katedrále sloužena mše svatá. Sloužil ji děkan Jan Bárta. Po ní následovala krátká prohlídka katedrály a pak nás pan biskupský ceremonář Michal Šafránko provedl biskupskou rezidencí. Prohlídka byla zakončena výstavou k výročí diecéze. Pak jsme odjeli do Podlažic na místo, kde stál původně benediktinský klášter (1136). Po krátké návštěvě kostela svaté Markéty, kde měla původně stát katedrála naší diecéze, jsme odjeli na Chlumek u Chrasti, jedno z důležitých poutních míst diecéze. Navštívili jsme nádherný poutní kostel Panny Marie Pomocnice. Zde byl výklad historie kostela, pobožnost k Panně Marii, soukromá modlitba a po požehnání jsme odjeli zpět do  Ledče n/S. Okolo 17:00 hod. jsme již byli doma.
Pán Bůh Zaplať za milosti této pouti pro naši farnost, rodiny, za naše obrácení. Dík patří vše poutníkům za jejich radostné společenství, dochvilnost a živé společenství na pouti.

P.ThDr. Jan Bárta, děkan; Foto: J.Sklenářová a V. Vošická

Sdílet na sociálních sítích ...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Print this page
Print