Farní zájezd do Rakouska

Datum | 7.12.2013

Zájezd po klášterech v Rakousku začal odjezdem účastníků v sobotu ráno v 5:30 hod. od farního kostela v Ledči nad Sázavou. Vedoucím zájezdu byl pan dr.Bárta, který nás během cesty seznámil mimo jiné s historií a cennostmi klášterů St. Florian u Lince, Kremsmünster a Wilhering. Po shlédnutí klášterních barokních kostelů jsme měli čas projít si předvánoční trhy v areálu klášterů a nechat na sebe působit předvánoční atmosféru. Při zpáteční cestě jsme se zastavili v Linci, kde jsme si opět prošli předvánočními trhy a obchody. Do Ledče jsme přijeli v 21:45 hod. Zájezd proběhl pohodově, byl velice poučný, zajímavý, rozšířil naše kulturní znalosti a přispěl k doplnění předvánočního adventního období.

M. Boumová; foto: M. Boumová, V. Pospíšil

Z itineráře zájezdu:
St. Florian u Lince
Svatý Florian byl vysoký důstojník římské armády v provincii Noricum, přestoupil na křesťanskou víru a v roce 304 byl mučen a svržen do řeky Dnna. Jeho tělo bylo vyloveno a v 11. století vybudovali augustiniáni na místě jeho hrobu velkolepý klášter, který zůstává dodnes v jejich péči. Klášterní kostel byl postaven podle plánů Carla Carloneho a představuje vrcholné dílo. V kostele se nacházejí známé Brücknerovy varhany a hrob tohoto varhaníka a skladatele je přesně pod varhanami v kryptě.

Kremsmünster
Vysoko nad řekou Kremží stojí benediktinský klášter z 8. století. Současný vzhled obdržel v 17. století. Honosí se bohatou štukovou výzdobou. Největší pýchou Kremsmünsteru je kalich z pozlacené mědi a svícny vévody Tassila. Dne 7. prosince se u kláštera konají místní bohaté vánoční trhy.

Wilhering
Kolegiální kostel cisterciáckého kláštera z 12. století se pyšní krásným rokokovým interiérem s freskami od Bartolomea Altomonta.

Sdílet na sociálních sítích ...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Print this page
Print