Pouť do Svaté Země

Datum | 24.10.2012

Ve dnech 17.10. – 24.10.2012 dvacet devět členů naší farnosti společně s dalšími farníky ze Světlé nad Sázavou a 14 účastníky z jiných farností v Čechách vykonalo pouť do Svaté Země. Kněžský servis zajišťoval děkan ThDr. Jan Bárta, průvodkyní byla Mgr. Václava Benešová. Téma pouti bylo: s otevřenou biblí po Svaté Zemi. Program byl náročný, ale vše se zvládlo, navštívili jsme hlavní místa Nového Zákona kde náš Pán a Spasitel hlásal evangelium, od Nazareta až po Golgotu a prázdný hrob po Vzkříšení a seslání Ducha svatého.Tato pouť byla vykonána v Roce víry, což jsme za začátku jejího plánování vůbec nevěděli , že bude vyhlášen Svatým Otcem. Skupina byla kompaktní, žádné komplikace nenastaly, byla cítit vděčnost za dar víry, radost, nadšení a modlitba za naši farnost a za naši, vlast. Stojí za to podotknout, že jsme byli první českou skupinou po 77 letech, která navštívila československý dům – dnes vatikánskou nunciaturu v Jeruzalémě, který byl s velkými těžkostmi vystavěn pro kněze a poutníky v Jeruzalémě. Všichni si odnášíme povzbuzení naší víry a vděčnost za to, že můžeme být v Církvi Kristově a živit se jejími svátostmi to jest Kristem samým! Buď chvála Kristu a Marii, Matce Církve a Matce naší.

P. ThDr. Jan Bárta; foto: P. Zemek

Sdílet na sociálních sítích ...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Print this page
Print