Společenství rodin o prázdninách

Datum | 31.8.2011

Cyklovýlet
Společenství rodin naší farnosti uspořádalo v neděli 3. července výlet na kolech po okolí Ledče. Od ledečského kostela sv. Petra a Pavla vyrazila skupinka šesti lidí. Trasa vedla přes Pivovarské údolí, Pstruhárny, Vrbku, Třebětín, kolem Bohdanče po cyklostezce a Radvančice do Zbraslavic, kde jsme si dali oběd, potom jsme si zajeli do deset kilometrů vzdálených Černín na zmrzlinu a zpět přes Štipoklasy, Řeplice, Vickovice, Michalovice a Hlohov do Číhoště, zde následoval krátký odpočinek a pak zpět do Ledče. Celkem jsme ujeli asi šedesát kilometrů.
Myslím si, že i když toho po návratu měli všichni dost, tak nikdo nelitoval, že jel a ze všech kromě únavy vyzařovala spokojenost a ta byla i s počasím, které nám po celou cestu přálo.

S.Fiala

Hradní opékání
V sobotu 16.7. odpoledne se nás, dvacet osm farníků se dvěma pejsky, sešlo na pozvání „hradní paní“ Dáši na ledečském hradě. Příjemné posezení v areálu hradeb zpestřilo dobré jídlo (opékané maso s bramboráčky) a dobré pivečko. Na závěr jsme si všichni zazpívali za doprovodu kytary a večer se postupně rozcházeli v příjemné náladě a s úsměvem na rtech.

F.Stýblo

Sázava
Pro velký ohlas na podobnou akci, konanou v červnu, zopakovalo společenství rodin 20.8. celodenní výlet na loďkách, tentokrát z Českého Šternberka do Sázavy. Počet posádek byl rekordní – 15 lodí vyrazilo kolem deváté hodiny za nádherného počasí na dobrodružnou plavbu krásným úsekem Sázavy, čítajícím sedm jezů. Bylo štěstí, že všechny byly sjízdné, posádky včetně dětí a psa – vodáka začátečníka tyto jezy zdolaly, až na dvě malé výjimky, které ale potvrdily pravidlo, že bez „vodníků“ se prostě žádná voda neobejde. Přidaly se rodiny i z jiných farností a také hledající.
Celá akce se díky Bohu zdařila! Doufejme, že napříště bude ještě větší zájem a tak i příležitost, navzájem se poznat a zažít společně něco krásného nad rámec všedních dnů.

D. Janečková

 

Sdílet na sociálních sítích ...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Print this page
Print