Živý betlém

Datum | 2.1.2010

V sobotu odpoledne se část Husova náměstí přeměnila na divadelní scénu a úderem patnácté hodiny se začal odvíjet příběh starý více než dva tisíce let „Putování za Betlémskou hvězdou“ v podání ochotníků z ledečské farnosti a divadelního sdružení Mimochodem. Příběh narození Ježíše Krista, jedna z nejdůležitějších událostí v dějinách lidstva, započal tím, jak Maria a Josef hledali přístřeší v městě Betlémě. Zde v chudém chlévě Maria porodila dítě jménem Ježíš. Tuto radostnou událost zvěstoval pastýřům anděl svým zpěvem. Pastýři byli také první, kteří se přišli poklonit Dítěti a přinesli mu své dary. Mezi tím Tři králové na koních po zastávce u krále Heroda doputovali až ke stáji. Zde se Ježíšovi poklonili a předali mu své vzácné dary, zlato, myrhu a kadidlo. Na závěr zazněla koleda Narodil se Kristus Pán.
Diváci odměnili účinkující potleskem a postupně procházeli kolem jeslí, kde mohli přispět na potřeby stacionáře Petrklíč.
Poděkování si zaslouží všichni, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na této velmi zdařilé akci, zejména autor textu, režie, účinkující, pořadatelé a zvukaři, kterým se tentokrát podařilo zvítězit nad vrtochy počasí. To jim v minulých letech přidělalo nejednu vrásku na čele.

F. Stýblo

Sdílet na sociálních sítích ...Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Print this page
Print