Návštěva P. Jana Paseky

Nedělní mši svatou sloužil biskupský vikář pro pastoraci P. Jan Paseka z královéhradeckého biskuství. Po mši svaté krátce shrnul obsazenost farností v diecézi a poté odpovídal na otázky farníků. Po osobním rozhovoru s pastorační asistentkou paní Sklenářovou, … Čtěte více

Slavnost Těla a krve Páně

Slavnost začala mší svatou v děkanském kostele sv. Petra a Pavla. Po ní následoval průvod s Eucharistií za hudebního doprovodu dechové kapely pana Blažka. Ten se postupně zastavil u čtyř oltářů, na jejichž přípravě se podíleli farníci. … Čtěte více

Pozvánka na minitábor v Hněvkovicích

Ve dnech 11. – 13. července (středa až pátek) se uskuteční minitábor v Hněvkovicích pro děti od čtyř do devíti roků.  Cena je 600 Kč. a zahrnuje ubytování, stravování, jízdné, vstupné a režijní výdaje. Hlavní vedoucí je … Čtěte více