Výsledky tříkrálové sbírky

Peníze budou použité na nákup nových aut na poskytování služeb v rodinách, na přímou činnost, na krytí nákladů v mimořádných situacích a na přímou pomoc potřebným v těžké životní situaci.Děkujeme všem vedoucím skupinek, koledníkům i Vám všem, … Čtěte více

Živý betlém

V sobotu odpoledne jsme si na ledečském náměstí již po osmnácté připomněli dávný příběh o narození Ježíše Krista, jak se o něm píše v Bibli a jak ho představují lidové tradice.
Divadelní představení připravili místní farníci. Diváky … Čtěte více

Vánoční setkání seniorů

Tradičně ve vánočním čase zveme seniory na setkání. Pan děkan Bárta na úvod všechny přivítal, v několika slovech připomněl poselství vánoc a důležitost vzájmeného přátelství a setkávání. Všem poděkoval za pomoc ve farnosti. Po malém připitku již … Čtěte více

Vánoční koncert

I letos na Boží hod vánoční se v kostele sv. Petra a Pavla uskutečnil tradiční vánoční koncert. Tentokrát se v první části sólově představil varhaník kanonie Premonstrátů v Želivě, Petr Žák. V jeho podání jsme mimo jiné … Čtěte více